top of page

VERGOEDINGEN, DIENSTEN EN TARIEVEN  

Vergoedingen

Vanuit de basisverzekering heeft iedereen recht op 3 uur (180 minuten) dieetadvisering per kalenderjaar. Dieetadvisering valt onder het eigen risico. Indien het eigen risico nog niet verbruikt is, zullen de eerste drie uur dieetadvisering met het eigen risico verrekend worden. Kinderen tot 18 jaar hoeven geen eigen risico te betalen. Heb je een aanvullende verzekering? Dan kan het zijn dat er extra uren vergoed worden. Dit kan je nagaan in de polisvoorwaarden van jouw zorgverzekering of je kan contact opnemen met jouw zorgverzekeraar.

Diëtist en Leefstijlcoach 'Mood & Food' heeft voor 2024 met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Dit betekent dat de factuur rechtstreeks naar  jouw zorgverzekeraar wordt gestuurd.

Voor een afspraak bij de diëtist is geen verwijsbrief nodig van de huisarts of specialist (Directe Toegankelijkheid Diëtist). In dat geval zal de diëtist eerst een screening doen met behulp van vragen over uw gezondheid. Mocht er twijfel zijn of de diëtist u veilig kan helpen, wordt u gevraagd een afspraak te maken met de huisarts.

Sinds 1 januari 2019 wordt de leefstijlcoach vanuit de basisverzekering vergoed voor mensen met obesitas (BMI >30), of overgewicht (BMI 25-30) met een risicofactor. De vergoeding geldt voor de Gecombineerde leefstijl Interventie (GLI). Bij 'Mood & Food' wordt ook GLI aangeboden. Hiervoor is een verwijsbrief nodig van de huisarts. 

Heb je een vraag aan de leefstijlcoach en val je niet onder de vergoeding, dan dien je zelf aan het eind van het consult het bedrag over te maken met behulp van een betaalverzoek of factuur.

nieuwe tarieven.jpg

Telefonisch consult wordt niet vergoed door Caresq.

 

Afzeggen van de afspraak is kosteloos, mits dit op tijd gebeurt. Indien je binnen 24 uur de afspraak afzegt, zitten hier kosten aan, te verstaan 100% van de kosten van het consult. Deze kosten worden niet door de zorgverzekeraar vergoed. Afzeggen kan via telefoon (voicemail) of door het sturen van een e-mail.

bottom of page